logoaandekookgaan

Disclaimer

Aan de kook gaan B.V is niet aansprakelijk voor kennelijke (type-)fouten. Hiermee worden fouten bedoeld  waarbij iedere consument zeker weet dat het om een fout moet gaan.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

Share Button
  • Locatie

    Parksesteeg 1
    6681 KH Overasselt

    E-mail: info@aandekookgaan.nl


    Volg ons